קונגרס הקבלה הבינלאומי 2009כולנו יחד - מתחברים בצפון - 28.06.2010שלהבת במדבר - ערבה 2013כנס אירופה 2013כנס, אפריל 2013כנס זהר, פברואר 2014כנס חינוך אינטגראלי, מרץ 2014