פני ירושליםמקומות ואנשיםהפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 צבעהפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 ש/ל