2018_06_032019_05_052020_07_272020_08_21אימון 13.02.2022תחרות 04.03.2022