Photographer & videographer in Israel Senya Alman | ערבות

קונגרס הקבלה הבינלאומי 2009

קונגרס הקבלה הבינלאומי 2009

פורים 2010 בבית ערבות בחיפה

פורים 2010 בבית ערבות בחיפה

כולנו יחד - מתחברים בצפון - 28.06.2010

כולנו יחד - מתחברים בצפון - 28.06.2010

ילדים מתכוננים לפורים 2011 בבית ערבות חיפה

ילדים מתכוננים לפורים 2011 בבית ערבות חיפה

פורים 2011 - בית ערבות - חיפה

פורים 2011 - בית ערבות - חיפה

שלהבת במדבר - ערבה 2013

שלהבת במדבר - ערבה 2013

פורים 2013 - בית ערבות חיפה

פורים 2013 - בית ערבות חיפה

כנס אירופה 2013

כנס אירופה 2013

כנס, אפריל 2013

כנס, אפריל 2013

כנס זהר, פברואר 2014

כנס זהר, פברואר 2014

כנס חינוך אינטגראלי, מרץ 2014

כנס חינוך אינטגראלי, מרץ 2014