פני ירושלים

פני ירושלים

מקומות ואנשים

מקומות ואנשים

הפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 צבע

הפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 צבע

הפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 ש/ל

הפגנה נגד פינוי גוש קטיף 14.08.06 ש/ל